Nieuwsflash 22 november 2021

22 november 2021


Beste allemaal,

In deze nieuwsflash:
1.    Corona maatregelen per 12 november
2.    Najaars competitie
3.    Update Duurzaam Tennispark TV Leimuiden
4.    En dan nog even dit…

1.    Corona maatregelen per 12 november
Veel van de afgekondigde maatregelingen gelden voor in de clubhuizen. Voor TV Leimuiden zijn veel van deze maatregelingen niet van toepassing omdat het clubhuis en bar gesloten is vanaf 1 november. De volledige tekst van de KNLTB/ NOC*NSF is terug te lezen op:  https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/11/corona-update-horeca-dicht-om-20-uur-en-geen-publiek-bij-trainingen-en-wedstrijden/

2.    Najaarscompetitie
Sinds lange tijd hebben we weer een hele competitie kunnen uitspelen. 22 enthousiaste teams van TV Leimuiden hadden zich ingeschreven. De teams van Susan Vernooij, Roxane Rabarison & Polin Lam
van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap! Hulde!

We hebben van een aantal teams begrepen dat het nog steeds moeilijk is om vervangers te krijgen als één van de vaste spelers verhinderd is. Dat veel leden competitie spelen in van belang voor de sfeer en inkomsten voor TV Leimuiden Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk leden zich opgeven voor de competitie. Dus schrijf je in!

Competitie invallers kunnen zich bij de start van de inschrijving voor de komende voorjaarscompetitie opgeven bij [email protected] Je komt dan op de reservelijst voor de competitie en je kan dan gebeld worden als er spelers te kort zijn. Dus wil je liever geen hele competitie spelen maar slechts enkele wedstrijden; Schrijf je in bij de Technische Commissie! De inschrijving voor de voorjaarscompetitie start eind december / januari.

3.    Update Duurzaam Tennispark TV Leimuiden
De vervanging van de huidige halogeen baanverlichting door LED verlichting is definitief geworden. Doordat we de hele investering kunnen bekostigen uit donaties en subsidies is de financiële last voor TV Leimuiden (bijna) nul! In de komende weken gaan we de overeenkomst hiervoor afronden en een definitieve planning afstemmen met Oostendorp, onze huidige leverancier van baanverlichting. De uitval van de verlichting gedurende de werkzaamheden omstreeks februari 2022 zal minimaal zijn. Door deze, voor TV Leimuiden kosteloze, investering besparen we naar verwachting jaarlijks zo’n kleine €2.500, = aan elektrakosten. Vanzelfsprekend voldoet deze nieuwe en zeer flexibele Philips Signify verlichting aan de eisen van de KNLTB, NOC*NSF en NSVV. Zo dragen we ons steentje bij aan de verduurzaming van onze maatschappij.

4.    En dan nog even dit…
•    Op Algemene Leden Vergadering voor het verenigingsjaar 2021 gaat plaatsvinden op woensdag 2 februari 2022. Hier leggen we als bestuur verantwoording af voor het beleid van 2021. Zoals aangekondigd willen we de contributie voor de jeugd en voor de senioren gaan verhogen. We hopen ook nieuws te hebben over de aanpassingen van de toegang tot het park en de speeltuin. Dus kom allemaal meepraten en meedenken over de toekomst van jullie TV Leimuiden.
•    De overeenkomst tussen de Zaanse Tennisschool van Bas Klaassen een TV Leimuiden gaat vernieuwd worden. We zijn zeer tevreden over de organisatie en de kwaliteit van de tennislessen.
•    Onze leverancier TennisDirect heeft aangegeven dat de prijzen voor tennisballen in 2022 hoger gaan worden. Wil je nog profiteren van de oude prijzen, onze Technische Commissie Po Lin en Belinda hebben nog een kleine voorraad voor de 2021 prijzen. Let wel op dat ook tennisballen in de tijd verouderen en dus minder lang meegaan. 
•    Hoofdsponsor TennisDirect heeft natuurlijk weer een leuke korting actie zo tegen het einde van 2021:
Klik hier voor meer informatie.
•    Timeoff Oliebollentoernooi van 18 december tot en met 8 januari 2022. Je kunt nog inschrijven tot 30 november. Klik hier om in te schijven.

Groet, Jan

Nieuwscategorieën