Nieuwsflash 4 oktober 2021

04 oktober 2021

Beste allemaal,

In deze nieuwsflash:
1.    Corona maatregelen per 25 september
2.    Statiegeld op plastic flessen; hoe gaan we dit organiseren?
3.    Speeltuin bij TV Leimuiden
4.    Update Duurzaam Tennispark TV Leimuiden
5.    En dan nog even dit…

1.    Corona maatregelen per 25 september
Meer ruimte; de 1.5 meter regel is vervallen en Corona toegangsbewijs vanaf 25 september. Ongetwijfeld hebben jullie dit in de media gelezen. De volledige tekst van de KNLTB/ NOC*NSF is terug te lezen op 
https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/09/corona-update-meer-ruimte-zonder-1-5-meterregel-coronatoegangsbewijs-in-horeca-vanaf-25-september/

Voor de sport, en met name voor het bezoek binnen in het clubhuis, zijn een paar aanpassingen gedaan door de Gemeente Kaag en Braassem. Dit geldt met name voor het vragen aan bezoekers van het Corona Testbewijs (CTB). De “versoepelingen” voor het clubhuis van TV Leimuiden zijn terug te vinden via deze link
In het kort de belangrijkste CTB-maatregelen:
•    Geen CTB nodig als je drankjes of eten afhaalt aan de bar en deze nuttigt op het terras buiten.
•    Wel CTB nodig als je drankjes of eten afhaalt en deze nuttigt in het afgescheiden zitgedeelte van het clubhuis.
In november bekijkt het kabinet de situatie opnieuw.

2.    Statiegeld plastic flessen
Sinds 1 juli 2021 zit er €0,15 statiegeld op plastic flesjes. Voor TV Leimuiden zijn dat Aquarius en AA. De statiegeld flesjes zijn te herkennen aan het statiegeldlogo. Het inzamelen en scheiden van plastic afval deden we al, maar niet apart voor deze flesjes. Een deel van de plastic flesjes zullen mee naar huis gaan en anderen zullen we inzamelen in de daarvoor nieuwe plastic flessen afvalbak. Om de extra kosten niet op de schouders van TV Leimuiden te leggen hebben we besloten om de prijs van Aquarius en AA met €0,15 te verhogen., want dat berekent de leverancier ook aan ons. Natuurlijk roepen we jullie op om zoveel mogelijk de plastic flessen zelf in te leveren bij de daarvoor bestemde inname punten bij bv supermarkten, maar ook op de nieuwe plastic flesjes afval bakken bij TV Leimuiden.

3.    Speeltuin bij TV Leimuiden
Voor veel van onze leden met (klein) kinderen is de aanleg van een speeltuin op het park een grote wens. Als bestuur zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden. We roepen leden op die zich graag willen inzetten om mee te denken over de realisatie van een speeltuin. Ongetwijfeld hebben jullie enkele speelattracties al gezien achter de opslagruimte, die we gratis hebben gekregen. Voordat deze gebruikt kunnen worden zullen ze gekeurd moeten worden of ze nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen. Als dat zo is, dan kunnen ze opgeknapt en geschilderd worden. Mocht je mee willen denken meld je aan bij [email protected]

4.    Update Duurzaam Tennispark TV Leimuiden
We maken goede stappen voor de vervanging van onze huidige dure halogeen baanverlichting voor LED. Per jaar scheelt dat ongeveer €2600,- aan energiekosten. Echter er staat wel een eenmalige investering van ruim €40.000 tegenover om die jaarlijkse besparing te pakken. Zoals aangegeven op de ALV van 1 sept. hebben we niet heel veel financiële ruimte in onze begroting 2022. Wel hebben we inmiddels de toezegging van twee donaties van bekende fondsen van €10.000,- speciaal voor dit project. Een derde aanvraag voor nog een donatie van €5000,- is uitgestuurd en half oktober hopen we daar positief bericht van te krijgen. Daarnaast hebben we, zoals het ernaar uitziet, een financiële meevaller van de TASO-regeling. (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19). Dit gecombineerd met de BOSA-investeringssubsidie van 30%, brengt ons dus dicht bij de totale dekking van de investering van €40.000,-. We hebben inmiddels diverse typen LED-tennisbaan verlichting bekeken en tot op heden krijgen we positieve reacties op de oplossing van Philips Signify via onze vaste leverancier Oostendorp. Dit type is ook in gebruik bij TV Alkemade en Rijpwetering. Mocht je mee willen denken meld je aan bij [email protected]

5.    En dan nog even dit…
•    Op Algemene Leden Vergadering van 1 september hebben we als bestuur verantwoording afgelegd voor het beleid van 2020. Zo’n 25 leden waren aanwezig. Hierbij de link naar het verslag van de ALV.
•    Binnenkort gaan we de openstaande vacatures publiceren op onze website www.tvleimuiden.nl
•    We hebben wederom een heel mooi gezellig, sportief en goed Bob on Board Open Toernooi 2021 gedraaid. Alle commissies hebben zich weer van hun beste kant laten zien: De OT commissie van Mark en Mats met een aantal nieuwe OT-commissie leden hadden de organisatie goed op orde; de keukenploegen o.l.v. van onze nieuwe chef-kok Henk Huising, de sponsorcommissie met twee nieuwe OT sponsoren voor de komende 5 jaar, de park commissie zorgden weer voor een prachtig park met veel bloemen en planten; de barcommissie organiseerde de bar, keuken en afwas diensten en dan die trouwe leden die zich altijd bijzonder inspannen en de gaatjes dichtlopen tijdens zo’n evenement, Hulde!!
Een aantal evaluaties zijn al geweest met de lessen voor OT 2022, altijd goed om het nog beter en handiger proberen te organiseren.
•    Het Mix toernooi liep ook weer als een zonnetje. Gesteund door het mooie weer hebben onze leden leuke potten tennis op de baan gelegd. Heerlijk om mee te doen of naar te kijken. Dank aan de Activiteiten Commissie.
•    De najaars competitie is begin September weer gestart. Het gaat er echt naar uitzien dat we deze keer de competitie helemaal kunnen uitspelen. Succes voor de deelnemers!
•    Samen met een aantal nieuwe vrijwilligers zijn we aan het kijken of we rackettrekken voor najaar weer kunnen organiseren, meer nieuws volgt nog hierover.

Groet, Jan

Nieuwscategorieën