Nieuwsflash 8 maart 2022

08 maart 2022


Beste allemaal,

In deze nieuwsflash:
1.    Algemene Leden Vergadering 23 maart
2.    Voorbereidingen opening seizoen 2022
3.    En dan nog even dit…

1.    Algemene Ledenvergadering 23 maart 2022
Op woensdag 23 maart 2022 om 20.00 uur zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het clubhuis van de Tennisvereniging aan de Beukenlaan worden gehouden.  De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV 1 september 2021
 4. Jaarverslag secretaris over 2021
 5. Verslagen commissies:
  1. Technische commissie
  2. Jeugdcommissie
  3. Activiteitencommissie
  4. Open Toernooi commissie
  5. Sponsorcommissie
 6. Verslag kascontrolecommissie over 2021
 7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2022
 8. Jaarverslag penningmeester over 2021 (dit verslag kunt u opvragen bij Dick Straathof: ([email protected]) maar zal ook tijdens de vergadering worden uitgereikt)
 9. Vaststelling contributie 2022
 10. Begroting 2022
 11. Toekomstige bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing:
  1. Marcel van Bruggen is in 2023 aftredend als voorzitter van de jeugdcommissie en niet herkiesbaar. Marcel blijft in het bestuur met de pr-portefeuille. Geïnteresseerde leden in deze mooie bestuursfunctie, kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
  2. Jan Beeks en Dick Straathof zijn aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode.
 12. Voorstellen vanuit het bestuur:
  1. Vacatures TV Leimuiden: Nieuwe jeugdvoorzitter per 2023 en nieuwe leden barcommissie
  2. Baan reserveringen na 1 april 2022
 13. Eventuele voorstellen ingediend door tenminste 5 leden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting.

Wij nodigen alle leden graag uit hierbij aanwezig te zijn. Alle verslagen onder 1, 3, 4 en 5 kunt u via deze link inzien.  

2.    Voorbereidingen opening seizoen 2022
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang:

 • Op zaterdag 26 maart van 9 tot 12 uur roepen we jullie op om ons park en clubhuis weer “op niveau” te brengen. Onze poets Minnie heeft de schoonmaak wekelijks goed bijgehouden. Wel moeten de glazen ontstoft worden in de vaatwasser en de bar, keuken, fustruimte en nieuwe koelcel grondig schoongemaakt worden. Buiten gaan we o.a. de terrassen vegen, onkruid verwijderen en de stoelen en tafels weer uitlopen. Genoeg te doen en altijd gezellig met een grote groep een ochtendje lekker bezig te zijn. We zien jullie graag op 26 maart vanaf 9 uur. Onze Barcommissie zorgt voor versnaperingen!
 • Binnenkort gaan een avond organiseren voor alle commissies samen met onze toernooi hoofdsponsor Bob on Board voor de voorbereidingen van het Open Toernooi in augustus.
 • Half – eind maart gaan we het nieuwe barrooster 2022 openstellen. Ook de jaarkalender 2022 volgt binnenkort.

3.    En dan nog even dit…

 • Op 14 en 15 maart organiseert de Zaanse Tennisschool een tennis clinic tijdens de schoolgym in de ochtend voor de kinderen van IKC De Lei. Ouders en andere geïnteresseerden zijn vanzelfsprekend welkom om te komen kijken.
 • Op zondag 20 maart van 13.30 uur tot 17.00 uur starten we het zomerseizoen met een onderling toernooitje. We spelen een deel wilde mix en een deel op sterkte ingedeeld. Inschrijven per email op [email protected] Doe mee!
 • Van 24 maart tot en met 3 april organiseert TC Rijpwetering haar jaarlijkse Stolp + Kab Open 2022 toernooi. Dit altijd gezellige Stolp + Kab Open 2022 op het Hertogspark in Rijpwetering is één van de eerste Open Toernooien van het seizoen en een prima opwarming voor de voorjaarscompetitie. Je kunt nog inschrijven tot 13 maart. Inschrijven kan op www.toernooi.nl.
 • Op 26 en 27 maart organiseren TV Kudelstaart, TV Nieuwveen, All Out en TV Leimuiden het Westeinder Jeugd toernooi op het park van TV Kudelstaart. Heren en dames tot en met 17 jaar kunnen zich inschrijven tot 20 maart op www.toernooi.nl in de categorieën Rood, Oranje Groen en Geel. Het wordt een heel feest!

Heerlijke vooruitzichten op een mooi tennisseizoen zonder vervelende beperkingen. Daar zijn we allemaal hard aan toe! We zien jullie graag op 20 maart tijdens het openingstoernooi, 23 maart om 20 uur op de ALV in ons clubhuis, voorjaarsschoonmaak op 26 maart of zoveel eerder op ons park!

Namens het bestuur,
Groet, Jan

Nieuwscategorieën