Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Sinds 2009 zijn er nieuwe regels in verband met "Verantwoord alcohol schenken". Als de kantine open is moet er altijd iemand aanwezig zijn die de cursus "Verantwoord Alcohol Schenken" heeft gevolgd. Bij ons komt het er in de praktijk op neer dat ieder lid van de vereniging dit certificaat in zijn bezit moet hebben, omdat men gedurende het seizoen vaak alleen achter de bar staat.

Tijdens de jaarvergadering van december 2011, is besloten om het behalen van dit certificaat, verplicht te stellen aan alle leden.

Nu kan men vrij eenvoudig in het bezit van zo’n certificaat komen door een test af te leggen via de volgende link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/e-learning-verantwoord-alcohol-schenken

Om de test te maken, dien je eerst een account aan te maken. Vul hierbij de volgende velden in:

Nadat je de test met goed gevolg hebt afgelegd ben je een gekwalificeerde barvrijwilliger. Je kunt naderhand zelf een certificaat downloaden.