Statuten en reglementen

Huishoudelijk reglement
  • Rechten en verplichtingen van de leden
  • Vergaderingen
  • Commissies
  • Besluitvorming
  • Bestuur
  • Verplichtingen van het bestuur
  • Aanmeldingsformulier
  • Slotbepalingen
  • Het volledige huishoudelijk reglement treft u onderaan deze pagina aan
Statuten Tennisvereniging Leimuiden

Op 20 maart 1975 is Tennisvereniging Leimuiden opgericht en op 18 juni 2018 zijn de statuten geheel gewijzigd. Bekijk hieronder ook de statuten van Tennisvereniging Leimuiden.

tvl_baanreglement.pdf tvl_huishoudelijk_reglement.pdf tvl_statuten_tennisvereniging_leimuiden.pdf