Statuten en reglementen

Baanreglement (verkorte versie COVID-19 periode)
 • Afhangduur is 1 uur voor 2, 3 of 4 spelers via de KNLTB app of de TV Leimuiden website
 • Jeugd t/m 14 jaar mag afhangen t/m 19.00 uur
 • Jeugd 14 t/m 17 jaar daarnaast t/m 21 uur op baan 5
 • Na het spelen moeten de banen volledig gesleept worden volgen aangegeven looprichting
 • Het is verboden te spelen als er plassen op de baan staan
 • Het volledige baanreglement treft u onderaan deze pagina aan
Huishoudelijk reglement
 • Rechten en verplichtingen van de leden
 • Vergaderingen
 • Commissies
 • Besluitvorming
 • Bestuur
 • Verplichtingen van het bestuur
 • Aanmeldingsformulier
 • Slotbepalingen
 • Het volledige huishoudelijk reglement treft u onderaan deze pagina aan
Statuten Tennisvereniging Leimuiden

Op 20 maart 1975 is Tennisvereniging Leimuiden opgericht en op 18 juni 2018 zijn de statuten geheel gewijzigd. Bekijk hieronder ook de statuten van Tennisvereniging Leimuiden.

tvl_baanreglement.pdf tvl_huishoudelijk_reglement.pdf tvl_statuten_tennisvereniging_leimuiden.pdf